Digitální revoluce a její vliv na náš každodenní život

Napsal: Péter, furbify 16. 08. 2023 09:23

Jako společnost se nacházíme v dobách digitální revoluce – náš způsob života se mění a přizpůsobuje se technologiím. Od běžné osobní komunikace jsme přešli k psaní zpráv, od mnoha manuálních prací jsme přešli k robotickým strojům, od papírového tisku jsme přešli k digitalizaci dokumentů až po plné školy počítačů či například digitální recepty v lékárně. Digitální doba se týká opravdu všech, ovlivňuje každého z nás. Rozšiřuje také možnosti v oblasti zábavy, dopravy, podnikání nebo bezpečnosti.

Jak to vlastně celé začalo?

Digitální revoluce začala postupně, během několika desetiletí, přičemž není spjata s jedním konkrétním okamžikem nebo událostí. Její začátky můžeme spojit s vývojem výpočetní techniky. Pokračovalo to vynálezem počítače ve 40. letech 20. století a následně vznikem Arpanetu, který se považuje za předchůdce dnešního internetu. Velkým průlomovým momentem byl také vznik World Wide Webu. Ten v 80. letech minulého století vytvořil Tim Berners-Lee.

Celosvětovým šílenstvím se však internet stal až koncem 20. století – teprve tehdy nabrala komunikace mezi lidmi globální rozměr. Vznikl e-mail, webové prohlížeče a později, po přelomu tisíciletí, přišly první chytré telefony, tablety a jiné moderní technologie. Jedná se o postupný vývoj, který spojil technologický pokrok s komunikačními a sociálními změnami, což vytvořilo moderní digitální svět, ve kterém žijeme dnes.


Digitální revoluce a její vliv na náš každodenní život

Co všechno přinesla digitální revoluce?

Kromě již zmiňovaného e-mailu přinesla digitální revoluce i další způsoby komunikace. Sociální sítě, digitální média, změny ve zdravotnictví či v edukačních procesech... Ideálním příkladem je online vzdělávání a e-learningové platformy přinášející možnost vzdělávat se flexibilně a individuálně. Interaktivní učební prostředí, online kurzy a webináře otevírají dveře pro nové formy výuky a učení. V oblasti zdravotní péče se ve velké míře digitalizace využívá ve zdravotní dokumentaci o pacientech. Uplatnění v tomto oboru si našla i umělá inteligence. Online konzultace s lékaři také přispívají k vývoji zdravotní péče.


Sociální sítě, zábava a spotřeba médií

Nástup počítačů a internetu umožnil vznik nových způsobů komunikace a připojení. Sociální sítě jako Facebook, Twitter či Instagram nám umožnily udržovat kontakt s přáteli a rodinou i na dálku. E-maily, videohovory a online platformy určené ke komunikaci změnily způsob, jakým se spojujeme s osobami kolem nás. Sociální sítě nám nejen usnadnily komunikaci, ale vytvořily také nový prostor pro práci kreativních lidí, kteří mají možnost prezentovat se online a dostat se do povědomí většího množství lidí.

Digitální revoluce také změnila způsob, jakým konzumujeme média, zábavu a kulturu. Online streamovací platformy pro hudbu, filmy a seriály umožňují přístup k obsahu na počkání. Online hry a videohry se pro mnohé staly dominantní formou zábavy. Spotřeba online médií meziročně rapidně roste, a tak by se daly považovat za primární zdroj informací většiny členů dnešní moderní digitální společnosti.


Sociální sítě, zábava a spotřeba médií


Podnikání a digitalizace

Digitální revoluce přeformulovala i pracovní prostředí a podnikání. Online práce se stala realitou pro mnohé, a to díky možnosti pracovat z jakéhokoliv místa s připojením na internet. Celosvětová pandemie v letech 2020 až 2022 také velmi podpořila práci z domova (home office), kterou mnohé společnosti využívají i dnes, po skončení pandemie. Virtuální konference a kolaborační nástroje umožňují spojit lidi napříč geografickými hranicemi a podporují i mezinárodní obchody.

Online prodej, e-shopy, nákupní aplikace či jiná online trhoviště rovněž rozšiřují možnosti podnikání moderních dob a poskytují více možností vytváření zisku pro podnikatele. V neposlední řadě je třeba zmínit online reklamu – ta se ukázala jako velmi užitečný nástroj marketérů a stala se jednou z nejpoužívanějších forem reklamy.


Ekologický dopad digitalizace


Ekologický dopad digitalizace

Rostoucí poptávka po technologiích má však i ekologický dopad. V souvislosti s environmentálními otázkami existuje mnoho pozitivních dopadů digitalizace, ale na druhé straně se najde i několik negativních aspektů. Výroba elektroniky a nárůst datových center mají výrazný vliv na životní prostředí. Vytváří technologický odpad, který se těžko zpracovává a uvolňuje škodlivé látky do okolního prostředí.

Nicméně existuje způsob, jak technologický odpad snížit. Ptáte se jak? No přece nákupem repasované techniky! Její využití snižuje množství odpadu a znečištění prostředí a také šetří vaše peněženky. Na našem portálu Furbify naleznete velké množství repasovaných notebooků, telefonů či jiných zařízení ve skvělém technickém stavu a až s dvouletou zárukou! Nezapomínejme však zmínit i pozitivní stránku digitalizace, neboť digitální technologie může být také využita ke zlepšení environmentální udržitelnosti: snižování spotřeby papíru, ekologické způsoby dopravy, online setkání šetřící jednak cestovní náklady, ale i potřebu cestovat za prací, čímž přispívají ke snižování emisí. Digitalizace umožňuje lepší monitorování a řízení energetických systémů, což může vést k účinnějšímu využívání energie a ke snížení spotřeby.


Negativní dopady digitální revoluce a budoucnost technologií

Digitální revoluce přináší mnohé výhody, ale také výzvy. Její vliv je však nesporný. Zasahuje do každého aspektu našeho každodenního života a stává se neodmyslitelnou součástí bytí jako takového. Změny v komunikaci, v práci, ve vzdělávání, v kultuře a ve zdravotní péči otevírají nové dveře a příležitosti. Zároveň se musíme zabývat jejími negativními dopady, které je třeba vnímat a přistupovat k nim zodpovědně. Kromě negativních ekologických dopadů můžeme hovořit také o zvětšování rozdílů mezi těmi, kteří mají přístup k moderním technologiím a digitálním službám, a těmi, kteří jsou znevýhodněni a tento přístup nemají. Automatizace a náhrada lidské práce stroji a algoritmy mohou vést ke ztrátě mnoha pracovních míst, což má závažný dopad na ekonomiku a společnost. I když se vytvářejí nové pracovní příležitosti v oblasti technologií, ne vždy jsou dostupné pro všechny. S rostoucím využíváním technologií a digitálních zařízení se může vyvíjet závislost na zařízeních, jako jsou telefony, počítače, tablety nebo i sociální sítě, což může mít negativní vliv na fyzické a duševní zdraví. Návykové technologie a sociální média dokáží ovlivňovat koncentraci, vztahy a běžný život, a to především u mladých lidí.

Na závěr můžeme říct, že digitální revoluce a budoucnost technologií se sebou přinášejí výzvy a nové možnosti. Nejdůležitější pro nás je usilovat o to, aby technologie sloužily společnosti jako celku a přispívaly k udržitelnému a zodpovědnému rozvoji – a aby negativní dopady digitální revoluce byly co nejmenší.